Cookie- en Privacyverklaring

 

Cookie- en Privacyverklaring
rouwwerk-utrecht.nl (is onderdeel van Tom den Daas Bloemen gevestigd aan de Prinsesselaan 1 A, 3583 GZ Utrecht) draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Tevens voldoet deze website aan de huidige “Cookiewet” (Telecommunicatiewet artikel 11.7a). De cookiewet zal uiteindelijk plaatsmaken voor de e-privacyverordening. Deze wet moet echter nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie maar wij zijn er al wel op voorbereid.
Wij hebben deze pagina opgedeeld in informatie over de gebruikte cookies, en over hoe wij met jouw privacygegevens omgaan.

1. Cookies
Onze site maakt alleen gebruik van functionele & statistische cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker. Deze cookies worden hieronder beschreven.
a. Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten, om zo onze diensten te verbeteren. Om jou een fijne ervaring te geven op onze website hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat we je niet hoeven te storen met een vervelende cookie-melding:
• Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
• Persoonsgegevens (IP-adres) zijn geanonimiseerd
• Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://rouwwerk-utrecht.nl)
• De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
• De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld
Tevens hebben wij het zo ingesteld dat moderne browsers een nieuwe techniek gebruiken waarbij Google Analytics helemaal geen cookies plaatst op uw apparaat.
c. Do Not Track
Iedere populaire browser kan ingesteld worden op “Do Not Track”. Vaak is deze instelling standaard actief wanneer je de browser incognito opent. Aangezien dit principe nog volop in ontwikkeling is kan hier nog niet volledig op gebouwd worden. Wij (en diensten van 3e partijen) honoreren deze instelling echter wel wanneer deze instelling is ingeschakeld. Wanneer ingeschakeld zullen wij alle vormen van tracking op de website uitschakelen.

2. Privacy
Jouw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of je hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
a. Contactformulieren en e-mail links
Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze site (waaronder Contact). Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen.
b. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rouwwerk-utrecht.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
C. Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rouwwerk-utrecht.nl

3.Webwinkel

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel krijgen wij de volgende informatie over jou:

Je naam en adres

  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens
  • IP-adres

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de webwinkel, om jouw bestelling bij jou thuis af te leveren, of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Je account
Je kunt ervoor kiezen om een account aan te maken in onze webwinkel. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel.

We bewaren deze informatie zo lang als je account bestaat. Je kunt via je accountinformatie aanpassen wanneer je dat wil, je kunt als je ingelogd bent je afleveradres en factuuradres opnieuw opgeven wanneer deze gewijzigd zijn door deze opnieuw in te vullen bij een nieuwe bestelling. Je account wordt dan automatisch bijgewerkt. Als je je account definitief wilt verwijderen dan kan dit door een email te sturen naar info@rouwwerk-utrecht.nl met het verzoek je account te verwijderen. Uiteraard zullen we je gegevens dan verwijderen.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen. Je gegevens worden ook in het boekhoudsysteem verwerkt. Onze boekhouding en facturatie staat lokaal op onze eigen computer. Wij maken gebruik van Pay.nl voor het betalingsverkeer, zij verwerken jouw betaling voor ons, en we hebben zo’n overeenkomst afgesloten met onze webhosting partner. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van je aankoop en je factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

4. Wijziging van deze cookie- en privacyverklaring
rouwwerk-utrecht.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze cookie- en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze cookie- en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende cookie- en privacyverklaring.